Szkolenie stanowiskowe ADR

Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz” skutkuje karą pieniężną nakładaną na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych w wynosi 2000 złotych.

Obowiązek realizacji szkoleń stanowiskowych ADR dotyczy wszystkich pracowników manipulujących towarami niebezpiecznymi i mających z nimi styczność na przykład podczas magazynowania oraz przewozu, kierowców, jak i magazynierów, pracowników biura, osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych oraz załadunku, jak i osób sprawujących nadzór nad tym procesem.

Szkolenia stanowiskowe są dostosowane do specyfiki stanowiska, jak i indywidualnych potrzeb firm, które je zlecają.

Zakończenie szkolenia stanowiskowego uprawnia osoby mające styczność z towarami niebezpiecznymi do manipulowania nimi na terenie magazynu, terenu zakładu pracy, przy załadunku, rozładunku czy też przy przewozie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje na zakończenie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Call Now Button