Szkolenie na nalewaki

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kierowców posiadających już specjalistyczne uprawnienia z zakresu ADR,  a pragnących dodatkowo poszerzyć zakres swoich kompetencji o możliwość samodzielnego napełniania zbiorników cystern, jak i dla pracowników, którzy są zatrudniani w firmach obsługujących stanowiska rozlewni.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin przeprowadzony jest w warunkach rzeczywistych na stanowisku pracy.

Call Now Button