Szkolenia kierowców, spedytorów i osób zarządzających operacjami transportowymi przedsiębiorstwa

Szkolenia prowadzone przez naszą firmę odbywają się w formie wykładów oraz warsztatów dla kierowców, spedytorów jak i dla osób zarządzających operacjami transportowymi przedsiębiorstwa.

Oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu tematyki czasu pracy kierowców, która oczywiście jest również elementem szkolenia, każdy z kierowców nabędzie praktycznych umiejętności prawidłowej obsługi urządzeń rejestrujących, tj. tachografów analogowych oraz tachografów cyfrowych stosowanych w przewozie drogowym.

Zakres szkolenia został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych i dotyczy m.in.:

 • Zasad użytkowania karty do tachografów cyfrowych
 • Obsługi tachografu cyfrowego przy użyciu trenażera (omówienie menu tachografu i jego obsługi)
 • Zasad użytkowania tachografów analogowych i cyfrowych (selektor – przełącznik grup czasowych)
 • Sposobów właściwego użytkowania wykresówek (dobór wykresówek do tachografu analogowego, wypełnianie, wpisy manualne)
 • Zasad wykonywania wydruków i ich interpretacji
 • Obowiązków użytkowników kart do tachografów
 • Praktycznych warsztatów z symulatorem tachografu cyfrowego

Celem realizowanych zajęć teoretycznych jak i praktycznych jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, czasu pracy, obowiązków wynikających z użytkowania tachografu, prowadzenia wewnętrznej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, jak również uregulowań prawnych związanych z ustawą o transporcie drogowym.

Organizowane szkolenia, prowadzone przez wykwalifikowany personel, nie mają odgórnie narzuconych ram czasowych i trwają do wyczerpania tematu, nie pozostawiając uczestnikom szkolenia pytań bez odpowiedzi, co z kolei ma ekonomiczne odzwierciedlenie, w postaci mniejszej ilości mandatów przy kontrolach na drodze oraz w przedsiębiorstwie.

Szkolenie organizowane dla spedytorów i osób zarządzających operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie ma głównie na celu, oprócz zapoznania tych osób z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, przerw w jeździe, odpoczynków, wskazanie sposobów prawidłowego planowania zadań przewozowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów, jak i form sprawowania efektywnego nadzoru nad kierowcami przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu zostają poruszone ponadto istotne zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorstwa związane z obowiązującymi zmianami w prawodawstwie krajowym i unijnym.

Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców jak i profesjonalną salę multimedialną. Szkolenia odbywają się mogą w dogodnym miejscu i czasie dla Państwa terminie, tak aby nie kolidować z trybem pracy w Państwa firmie.

Zapisz się na szkolenie
  lub wyślij email zgłoszeniowy na szkolenia@ekajman.eu

  Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia pasującego Tobie terminu i rodzaju szkolenia.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Call Now Button