Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego

Powszechnie panujący pogląd, że każda kontrola kończy się karą 30 tysięcy zł jest zupełnie bezpodstawny. Do kontroli można się odpowiednio przygotować, tak aby dotkliwość kary była minimalna.

Zastosowanie odpowiednich dokumentacji w postaci m.in. oświadczeń kierowców, zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, może istotnie wpłynąć na wynik kontroli.
Znamy procedury i sposoby kontroli PIP oraz ITD.

W ramach przygotowania przedsiębiorstwa do zapowiedzianej kontroli realizujemy audyt kontrolny pomagający Państwu przygotować się do wizyty Państwowej Inspekcji Pracy, czy też Inspekcji Transportu Drogowego.

Call Now Button