Obsługi prawnej firm przewozowych

paragraf

Firma nasza oferuje szeroką gamę usług związanych z prowadzeniem działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

Dzięki dogłębnej znajomości problematyki transportowej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej nie narażając ich na straty finansowe.

Specjalizujemy się w tej dziedzinie od wielu lat, obejmując stała obsługą prawną kilkadziesiąt firm transportowych. Każdego dnia udzielamy porad prawnych i rozwiązujemy problemy przedsiębiorstw transportowych.

Dbając o Państwa czas zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną m.in. poprzez doradztwo w zakresie bieżącej interpretacji przepisów transportowych jak również merytoryczną pomoc w:

  • w sporach z organami administracji publicznej (odwołania kontrole), tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Państwową Inspekcją Pracy
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych organów kontrolnych do sądów
  • składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku z funkcjonowaniem elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL
  • sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno – prawnych,
  • odpowiednim wyborze systemu zatrudnienia, okresu rozliczeniowego, doborze sposobu rozliczania godzin nadliczbowych postojów i dyspozycyjności kierowców.
  • prowadzeniu jak i w przygotowaniu wymaganej dokumentacji kadrowej takiej jak m.in. harmonogramy pracy, raporty, wnioski, regulaminy, obwieszczenia.
  • uzyskaniu licencji i zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów
Call Now Button