Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dedykowany jest dla kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać lub też odnowić posiadane uprawnienia ADR. Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

  • Wiek – ukończone 21 lat;
  • Spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

 Kurs ADR dla kierowców:

  • Szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas. 

Szkolenie dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych. Jest to szkolenie ADR dedykowane kierowcom, którzy nie mają jakichkolwiek uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Pozwoli ono zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz upoważnienie do realizowania transportu ładunku, w którego skład wchodzą materiały niebezpieczne (w sztukach przesyłki lub luzem).

  • Szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern. 

Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

– w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają już podstawowe uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ukończenie szkolenia pozwoli przewozić towary niebezpieczne  w cysternach.

  • Szkolenie specjalistyczne  ADR dla klasy 1

Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

  • Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 

Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze

– w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Kursanci uczestniczący w naszych kursach ADR otrzymają bezpłatnie dodatkowo:

  • podręcznik,
  • szkolenie ADR w formie e‑learingu,
  • dostęp do bazy pytań na egzamin ADR, przygotowanych przez organizatora szkolenia.

Uzyskane zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

Call Now Button