Doradca DGSA

Obrót materiałami niebezpiecznymi wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu dostosowanie do skomplikowanych przepisów i regulacji związanych z bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska naturalnego. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, na podstawie wymagań przepisów międzynarodowej umowy ADR: „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.” (ADR 1.8.3.1.)

Obowiązek posiadania doradcy leży nie tylko na przewoźniku, ale na każdej firmie będącej częścią łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych. Kara za brak w firmie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych wynosi 5000 zł.

Wsparciem dla każdej, współpracującej z nami firmy będzie wykwalifikowany doradca ADR (DGSA). Podpisując z nami umowę na doradztwo ADR będą mieć Państwo pewność, że realizowana przez Państwa firmę działalność związana z towarami niebezpiecznymi, jest wykonywana w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Usługi doradztwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obejmują m.in. :

  • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • realizację pełnego zakresu zadań określonych przepisami w tym między innymi: przygotowanie wymaganego ustawowo rocznego sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych, przygotowanie raportów powypadkowych;
  • przygotowanie procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa służących zachowaniu zgodności z obowiązującymi wymaganiami ADR;
  • pracowanie planu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka;
  • pojedyncze konsultacje, porady lub opracowania dotyczące zagadnień związanych z ADR;
  • audyty;
  • szkolenia stanowiskowe wymagane przepisami ADR oraz szkolenia personelu którego obowiązki, choć w niewielkim stopniu związane są z transportem w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
  • dobór opakowań specjalistycznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Call Now Button