Audytu prawnego dla przedsiębiorstw przewozowych

Audyt prawny — to dokładna analiza Państwa przedsiębiorstwa pod kątem wszystkich aspektów i wymagań prawnych związanych z realizowanymi przez Państwa przewozami drogowymi.

Zakres wykonywanych czynności w ramach audytu:

  • sprawdzenie prawidłowość prowadzonej dokumentacji,
  • weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych, tj. licencji, zezwoleń zaświadczeń, kwalifikacji kierowców, badań lekarskich i psychologicznych.
  • dokładna analiza i kontrola czasu pracy kierowców
  • przedstawienie wniosków pokontrolnych umożliwiających wdrożenie odpowiednich procedur naprawczych przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.
  • Sporządzenie raportu stopnia ryzyka występowania naruszeń w Państwa przedsiębiorstwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

Korzyści płynące z wykonania audytu:

  • oszczędność środków finansowych z tytułu zapłaconych kar, których można było uniknąć;
  • oszczędność czasu, na samodzielnym analizowaniu poprawności prowadzonej dokumentacji;
  • spełnianie ustawowych i wspólnotowych wymagań spoczywających na przedsiębiorstwie wykonującym przewóz drogowy, a dotyczącymi zarówno sprawowania efektywnego nadzoru nad kierowcami jak i nad operacjami transportowymi przedsiębiorstwa .
  • pozytywne wyniki przyszłych kontroli PIPITD w Państwa przedsiębiorstwie.
Call Now Button