ADR

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Oferujemy doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jak i szkolenia ADR dla kierowców, jak i innych osób zamierzających zajmować się przewozem lub obsługą towarów i materiałów niebezpiecznych.

Call Now Button